Складиштење

Складиштење сирове нафте и нафтних деривата има значајну улогу у обезбеђивању сигурности снабдевања енергијом, нарочито у случају поремећаја на тржишту изазваних несташицама које најчешће прати скок цена енергената.
Директивом ЕУ 2009/119/ЕЦ државе чланице обавезују се на држање резерви нафте и нафтних деривата у количини нето увоза за 90 дана или у количини 61-ог дана просечне дневне потрошње. Потписивањем Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе и стицањем статуса кандидата за чланство у ЕУ, а у складу са наведеном директивом, Република Србија обавезана је да обезбеди услове за чување потребних количина сирове нафте и деривата нафте.
Компанија планира континуирано проширење капацитета за складиштење нафте и нафтних деривата у функцији делатности чувања обавезних резерви сирове нафте и нафтних деривата.

Складиштење на терминалу у Новом Саду
У складу са Уговором о ускладиштењу нафте закљученим са Министарством рударства и енергената, Управом за резерве енергената, доступни капацитети за складиштење нафте на Терминалу Нови Сад ЈП Транснафта су у потпуности запуњени у 2016. години.
За потребе складиштења обавезних резерви нафте, очекује се да у последњем кварталу 2017. буду доступна и два новоизграђена резервоара.
У складу са наведеним, у наредном периоду се очекује наставак складиштења нафте у повећаном обиму, те запуњавање и будућих складишних капацитета.

Складиштење деривата нафте у складиштима Војске Србије

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте закљученим са Министарством рударства и енергената, Управом за резерве енергената, запуњеност расположивих капацитета за складиштење деривата нафте на складишту Лединци је у 2016. години износила око 100%. Крајем 2017., када се очекује и завршетак реконструкције још 4 преостала резервоара на складишту Лединци, очекује се и запуњавање свих слободних капацитета складишта за складиштење деривата нафте.