Основни подаци

Јавно предузеће Транснафта основано је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса. Основни задатак компаније је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сировом нафтом. Будући да је компанија настала реорганизацијом нафтне индустрије и као таква наставила са обављањем делатности у оквиру енергетског сектора, данас може да се похвали знањем и искуством стеченим током тридесет година управљања нафтоводом.

У време оснивања основне делатности којима се компанија бавила биле су транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије. Од тада је компанија, захваљујући ефикасној пословној политици, стручним кадровима и  амбициозним идејама, расла и развијала се, а делатности су проширене на складиштење и трговину нафтом, дериватима нафте и биогоривима. ЈП Транснафта се такође бави пројектовањем, изградњом, надзором и одржавањем нафтовода, пружањем инжењеринг и консултантским услугама у области цевоводног транспорта и у складу са законом обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

ЈП Транснафта послује на више различитих локација на подручју Панчева, Новог Сада и Београда. У кругу Рафинерије нафте Нови Сад и Рафинерије нафте Панчево налазе се терминал и мерна станица којима ЈП Транснафта управља. 

Управљање предузећем обавља Надзорни одбор и директор.

 

 
траса-јанаф