О нама

Јавно предузеће Транснафта основано је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса. Основни задатак компаније је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сиривом нафтом. Будући да је компанија настала реорганизацијом нафтне индустрије и као таква наставила са обављањем делатности у оквиру енергетског сектора данас може да се похвали знањем и искуством стеченим током тридесет година управљања нафтоводом.

У време оснивања основне делатности којима се компанија бавила биле су транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије. Делатности су проширене на складиштење и трговину нафтом, дериватима нафте и биогоривима. ЈП Транснафта се такође бави пројектовањем, изградњом, надзором и одржавањем нафтовода, пружање инжињеринг и консултанским услугама у области цевоводног транспорта и у складу са законом обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

ЈП Транснафта послује на више различитих локација на подручју Панчева, Новог Сада и Београда. У кругу Рафинерије нафте Нови Сад и Рафинерије нафте Панчево налазе се терминал и мерна станица којима ЈП Транснафта управља.

Управљање Предузећем обавља Надзорни одбор и директор.