Новости

   
ЈП Транснафта - пример успешног пословања 
 
Друштвено одговорно пословање, рационализација трошкова и корпоративно управљање кључни су фактори успешног пословања ЈП Транснафта
На свечаној седници Скупштине Привредне коморе Војводине, 16.04.2014.године у Новом Саду , јавном предузећу Транснафта додељена је награда за значајна привредна остварења и допринос укупном развоју привреде Војводине, а тиме и читаве земље. Од оснивања 2005. године, Транснафта послује са финансијском добити и активно учествује у унапређивању економског и културног развоја локалних заједница у којима послује.


Јавно предузеће Транснафта финансира се из сопствених средстава, а значајан део добити коју континуирано остварује уплаћује у буџет Републике Србије. Рационализацијом пословања у 2013. години остварена ја уштеда од близу милион евра. Како би се унапредила ефикасност пословања, а самим тим ојачала позиција на тржишту и повећао профит, Транснафта је ушла у процес корпоративизације.


Прихватајући концепт друштвено одговорног пословања, који подразумева и потребу улагања дела прихода у заједницу у којој је остварен, последњих неколико година подржани су бројни пројекти локалних заједница. Значај који Транснафта придаје одговорности при креирању привредних и друштвених вредности представља један од виталних сегмената пословне политике предузећа.


С обзиром на врсту делатности коју обавља, Транснафта придаје посебну пажњу заштити животне средине, безбедношћу и здрављу на раду и рационалном коришћењу и потрошњи енергије у складу са захтевима стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, БС ОХСАС 18001, а недавно постало је и прво јавно предузеће у Србији које је остварило сертификацију свог система менаџмента енергијом у складу са међународним стандардом ИСО 50001:2011. Такође, имплементацијом стандарда ИСО 27001 и сертификацијом система менаџмента безбедношћу информација, једина је компанија у земљи која је имплементирала и ради у складу са захтевима 5 међународних стандарда.