Друштвена одговорност

ЈП Транснафта је одговорна компанија посвећена спречавању и отклањању негативних утицаја на живот, здравље и безбедност локаних заједница у којима послује, као и унапређивању економског и културнох развоја истих.

Прихватајући концепт друштвено одговорног пословања, који подразумева и потребу улагања дела прихода у заједницу у којој је остварен, уз наставак инвестиционих улагања уз развој властитог система, последњих неколико година додељена су знатна финансијска средства за реализацију бројних пројеката локалних заједница.

У облику спонзорстава и донација додатним финансијским средствима ЈП Транснафта подржава и делатност разних удружења грађана, спортских клубова, важнијих културних и хуманитарних догађаја. Усаглашено са основним поставкама друштвеног одговорног пословања контакт са локалном заједницом неизоставан је део пословања компаније, путем којег се граде добри односи. Значај који ЈП Транснафта придаје одговорности при креирању економских и друштвених вредности, представља један од виталних сегмената пословне политике компаније.