Информатор о раду

Основни подаци о фирми

Пун назив фирме:

Јавно предузеће „ТРАНСНАФТА“ Панчево, Змај Јовина 1

Скраћен назив фирме:

ЈП ТРАНСНАФТА, Панчево

Адреса и седиште фирме:

Змај Јовина 1, Панчево

Матични број правног лица:

20084731

Порески идентификациони број (ПИБ):

104061151

Адреса за пријем поднесака:

Змај Јовина 1

26000 Панчево

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@transnafta.rs

 

 

Преузмите датотеку:

 

Информатор о раду

Величина документа: 637 KB (652,800 bytes)

Екстензија: doc

Тип документа: ворд икона

 

Информатор о раду

Величина документа:  383 KB (392,694 bytes)

Екстензија: pdf

Тип документа: пдф икона