2015

 

 Транспортована количина сирове нафте у 2015. години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

71,846.181

96,960.057

168,806.238

Фебруар

58,915.273

112,700.622

171,615.895

Март

68,513.604

118,813.002

187,326.606

Април

70,179.436

131,021.214

201,200.650

Мај

62,693.332

155,052.371

217,745.703

Јун

62,893.420

161,592.989

224,486.409

Јул

68,272.777

192,890.318

261,163.095

Август

65,836.606

179,041.983

244,878.589

Септембар

66,394.349

182,765.909

249,160.258

Октобар

64,421.509

203,813.186

268,234.695

Новембар

65,690.685

173,813.650

239,504.335

Децембар

64,049.180

157,134.130

221,183.310

УКУПНО

789,706.352

1,865,599.431

2,655,305.783