2014

Транспортована количина сирове нафте у 2014. години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

81.060.272

81.343.367

162.403.639

Фебруар

67.742.959

114.159.483

181.902.442

Март

70.886.251

100.533.084

171.419.335

Април

78.059.073

119.170.806

197.229.879

Мај

75.894.950

116.385.084

192.280.034

Јун

77.444.234

153.887.100

231.331.334

Јул

76.094.811

164.978.627

241.073.438

Август

75.922.949

148.945.113

224.868.062

Септембар

41.959.827

39.339.080

81.298.907

Октобар

92.615.406

120.618.246

213.233.652

Новембар

74.107.222

153.196.257

227.303.479

Децембар

69.241.963

143.156.885

212.398.848

УКУПНО

881.029.917

1.455.713.132

2.336.743.049

 

 

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте

                                  Деоница

 

 

 

Тип нафте

ДН-1

Бачко Ново Село - Нови Сад

ДН-2

Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

Нето количина

[кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

REB, EBCO

1.202.294.703

1.164.807.615

1.195.506.802

CPC Blend

215.125.736

250.491.250

181.754.666

Siberian light

79.411.872

79.412.996

78.451.664

Домаћа нафтенска

0

0

336.315.911

Домаћа парафинска

0

0

541.753.895

ВТГУ

0

0

639.153

СЛОП

0

0

2.320.958

УКУПНО

1.496.832.311

1.494.711.861

2.336.743.049

 

 

 

 

 

 

 

Поређење са претходном годином

Увозна сирова нафта (ДН-2)

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2014

[кг (и.а)]

Јануар

                          38.299.935

81.343.367

Фебруар

77.089.406

114.159.483

Март

79.547.572

100.533.084

Април

136.418.171

119.170.806

Мај

134.653.808

116.385.084

Јун

124.793.126

153.887.100

Јул

128.678.705

164.978.627

Август

145.687.410

148.945.113

Септембар

142.513.172

39.339.080

Октобар

164.053.317

120.618.246

Новембар

178.677.500

153.196.257

Децембар

206.031.014

143.156.885

УКУПНО

1.555.373.136

1.455.713.132

 

 

 

 

Домаћа сирова нафта

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2013

[кг (и.а)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2014

[кг (и.а)]

Јануар

43.363.242

81.060.272

Фебруар

76.634.595

67.742.959

Март

93.333.471

70.886.251

Април

95.149.854

78.059.073

Мај

82.328.574

75.894.950

Јун

106.472.726

77.444.234

Јул

75.719.521

76.094.811

Август

94.472.164

75.922.949

Септембар

74.288.520

41.959.827

Октобар

85.933.968

92.615.406

Новембар

84.341.876

74.107.222

Децембар

73.960.147

69.241.963

УКУПНО

988.998.658

881.029.917