2013

Транспортована количина сирове нафте у 2013. години

 

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

43.363.242

                 38.299.935

81.593.177

Фебруар

76.634.595

77.089.406

153.724.001

Март

93.333.471

79.547.572

175.881.043

Април

95.149.854

136.418.171

231.568.025

Мај

82.328.574

134.653.808

216.982.382

Јун

106.472.726

124.793.126

231.265.852

Јул

75.719.521

128.678.705

204.398.226

Август

94.472.164

145.687.410

240.159.574

Септембар

74.288.520

142.513.172

216.801.692

Октобар

85.933.968

164.053.317

248.987.285

Новембар

84.341.876

178.677.500

263.019.376

Децембар

73.960.147

206.031.014

279.991.161

УКУПНО

988.998.658

1.555.373.136

2.544.371.794 
 
 

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте

 

                                  Деоница

 

 

 

Тип нафте

ДН-1

Бачко Ново Село - Нови Сад

ДН-2

Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

Нето количина

[кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

REB, EBCO

1.322.640.868

1.328.160.687

1.271.295.398

CPC Blend

285.019.781

282.622.794

282.029.528

Siberian light

0

0

2.048.210

Домаћа нафтенска

0

0

359.100.877

Домаћа парафинска

0

0

629.897.781

УКУПНО

1.607.660.649

1.610.783.481

2.544.371.794


 
 
 

Поређење са претходном годином

Увозна сирова нафта (ДН-2)

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2012

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013

[кг (и.а)]

Јануар

126.857.452

                          38.299.935

Фебруар

77.955.712

77.089.406

Март

39.086.145

79.547.572

Април

80.919.695

136.418.171

Мај

90.508.033

134.653.808

Јун

112.648.738

124.793.126

Јул

68.315.144

128.678.705

Август

60.474.799

145.687.410

Септембар

27.669.908

142.513.172

Октобар

97.662.491

164.053.317

Новембар

111.394.027

178.677.500

Децембар

218.407.091

206.031.014

УКУПНО

1.111.899.235

1.555.373.136Домаћа сирова нафта

 

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2012

[кг (и.а)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2013

[кг (и.а)]

Јануар

66.298.160

43.363.242

Фебруар

52.639.255

76.634.595

Март

25.284.876

93.333.471

Април

51.503.445

95.149.854

Мај

80.118.902

82.328.574

Јун

53.461.610

106.472.726

Јул

61.603.182

75.719.521

Август

57.371.224

94.472.164

Септембар

47.832.542

74.288.520

Октобар

69.288.014

85.933.968

Новембар

79.454.684

84.341.876

Децембар

68.145.602

73.960.147

УКУПНО

713.001.496

988.998.658