2012

Транспортована количина сирове нафте у 2012. години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

 [кг] (и.а)

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

 [кг] (и.а)

УКУПНО

 [кг] (и.а)

Јануар

66.298.160

126.857.452

193.155.612

Фебруар

52.639.255

77.955.712

130.594.967

Март

25.284.876

39.086.145

64.371.021

Април

51.503.445

80.919.695

132.423.140

Мај

80.118.902

90.508.033

170.626.935

Јун

53.461.610

112.648.738

166.110.348

Јул

61.603.182

68.315.144

129.918.326

Август

57.371.224

60.474.799

117.846.023

Септембар

47.832.542

27.669.908

75.502.450

Октобар

69.288.014

97.662.491

166.950.505

Новембар

79.454.684

111.394.027

190.848.711

Децембар

68.145.602

218.407.091

286.552.693

УКУПНО :

713.001.496

1.111.899.235

1.824.900.731

 

 
Поређење са претходном годином

Увозна сирова нафта

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

2011

            [кг (и.а.)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

2012

           [кг (и.а.)]

Јануар

141.275.670

126.857.452

Фебруар

127.514.561

77.955.712

Март

32.630.552

39.086.145

Април

72.770.252

80.919.695

Мај

175.287.832

90.508.033

Јун

126.663.247

112.648.738

Јул

167.027.070

68.315.144

Август

128.332.715

60.474.799

Септембар

59.554.815

27.669.908

Октобар

101.229.420

97.662.491

Новембар

118.293.844

111.394.027

Децембар

112.400.594

260.015.211

УКУПНО

1.362.980.572

1.153.507.355

 

Домаћа сирова нафта

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

2011

            [кг (и.а.)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

2012

           [кг (и.а.)]

Јануар

51.359.696

66.298.160

Фебруар

46.491.550

52.639.255

Март

24.739.817

25.284.876

Април

45.690.682

51.503.445

Мај

50.918.858

80.118.902

Јун

47.502.280

53.461.610

Јул

43.636.346

61.603.182

Август

44.057.057

57.371.224

Септембар

38.265.185

47.832.542

Октобар

38.166.279

69.288.014

Новембар

61.591.437

79.454.684

Децембар

62.133.405

68.145.602

УКУПНО

554.552.592

713.001.496