2011

Транспортована количина сирове нафте у 2011 години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

51.359.696

141.275.670

192.635.366

Фебруар

46.491.550

127.514.561

174.006.111

Март

24.739.817

32.630.552

57.370.369

Април

45.690.682

72.770.252

118.460.934

Мај

50.918.858

175.287.832

226.206.690

Јун

47.502.280

126.663.247

174.165.527

Јул

43.636.346

167.027.070

210.663.416

Август

44.057.057

128.332.715

172.389.772

Септембар

38.265.185

59.554.815

97.820.000

Октобар

38.166.279

101.229.420

139.395.699

Новембар

61.591.437

118.293.844

179.885.281

Децембар

62.133.405

112.400.594

174.533.999

УКУПНО

554.552.592

1.362.980.572

1.917.533.164

 

 

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте

                                  Деоница

 

 

 

Тип нафте

ДН-1

Бачко Ново Село - Нови Сад

ДН-2

Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

Нето количина

[кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

РЕБ

1.061.506.689

1.070.183.086

1.061.506.689

ЕС СИДЕР

80.988.475

79.804.621

80.988.475

Лаке нафте

220.485.408

211.512.130

220.485.408

Домаћа Кикинда, Елемир

 

 

542.498.141

Домаћа Велебит

 

 

12.054.451

УКУПНО

1.362.980.572

1.361.499.837

1.917.533.164

 

 

 

Поређење са претходном годином

Увозна сирова нафта (ДН-2)

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2011

[кг (и.а)]

Јануар

145.208.786

141.275.670

Фебруар

136.280.517

127.514.561

Март

112.829.284

32.630.552

Април

185.026.515

72.770.252

Мај

143.903.839

175.287.832

Јун

167.808.781

126.663.247

Јул

173.025.198

167.027.070

Август

226.148.193

128.332.715

Септембар

204.593.607

59.554.815

Октобар

94.086.019

101.229.420

Новембар

142.474.855

118.293.844

Децембар

151.280.782

112.400.594

УКУПНО

              1.882.666.376

1.362.980.572

 

Домаћа сирова нафта

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2011

[кг (и.а)]

Јануар

57.167.655

51.359.696

Фебруар

36.045.482

46.491.550

Март

41.229.968

24.739.817

Април

39.421.309

45.690.682

Мај

50.316.535

50.918.858

Јун

31.689.084

47.502.280

Јул

50.366.438

43.636.346

Август

43.469.838

44.057.057

Септембар

53.896.179

38.265.185

Октобар

35.212.248

38.166.279

Новембар

51.122.498

61.591.437

Децембар

52.851.669

62.133.405

УКУПНО

542.788.903

554.552.592