2010

Транспортована количина сирове нафте у 2010 години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

57.167.655

145.208.786

202.376.441

Фебруар

36.045.482

136.280.517

172.325.999

Март

41.229.968

112.829.284

154.059.252

Април

39.421.309

185.026.515

224.447.824

Мај

50.316.535

143.903.839

194.220.374

Јун

31.689.084

167.808.781

199.497.865

Јул

50.366.438

173.025.198

223.391.636

Август

43.469.838

226.148.193

269.618.031

Септембар

53.896.179

204.593.607

258.489.786

Октобар

35.212.248

94.086.019

129.298.267

Новембар

51.122.498

142.474.855

193.597.353

Децембар

52.851.669

204.132.451

204.132.451

УКУПНО

542.788.903

2.425.455.279

2.425.455.279

 

 

 

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте

                                  Деоница

 

 

 

Тип нафте

ДН-1

Бачко Ново Село - Нови Сад

ДН-2

Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

Нето количина

[кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

РЕБ

1.490.877.292

1.476.623.465

1.490.877.292

ЕС СИДЕР

391.789.084

393.948.604

391.789.084

Лаки бензин

 

 

4.127.382

Домаћа Кикинда, Елемир

 

 

467.327.954

Домаћа Велебит

 

 

71.333.567

УКУПНО

1.882.666.376

1.870.572.069

2.425.455.279

 

 

 

Поређење са претходном годином

Увозна сирова нафта (ДН-2)

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2009

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

Јануар

113.886.942

145.208.786

Фебруар

249.905.105

136.280.517

Март

202.435.876

112.829.284

Април

168.247.421

185.026.515

Мај

205.798.029

143.903.839

Јун

167.731.802

167.808.781

Јул

189.313.909

173.025.198

Август

173.707.262

226.148.193

Септембар

114.673.895

204.593.607

Октобар

259.888.251

94.086.019

Новембар

131.957.512

142.474.855

Децембар

217.953.854

151.280.782

УКУПНО

2.195.499.858

1.882.666.376

 

Домаћа сирова нафта

 

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2009

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

Јануар

26.795.752

57.167.655

Фебруар

23.978.232

36.045.482

Март

15.511.972

41.229.968

Април

12.504.109

39.421.309

Мај

19.069.398

50.316.535

Јун

0

31.689.084

Јул

27.907.059

50.366.438

Август

25.040.566

43.469.838

Септембар

47.574.291

53.896.179

Октобар

25.202.542

35.212.248

Новембар

54.862.157

51.122.498

Децембар

37.244.867

52.851.669

УКУПНО

315.690.945

542.788.903