2009

Транспортована количина сирове нафте у 2009 години

 

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА

[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010

[кг (и.а)]

УКУПНО

[кг (и.а)]

Јануар

26.795.752

113.886.942

140.682.694

Фебруар

23.978.232

249.905.105

273.883.337

Март

15.511.972

202.435.876

217.947.848

Април

12.504.109

168.247.421

180.751.530

Мај

19.069.398

205.798.029

224.867.427

Јун

0

167.731

167.731.802

Јул

27.907.059

189.313.909

217.220.968

Август

25.040.566

173.707.262

198.747.828

Септембар

47.717.167

114.531.019

162.248.186

Октобар

25.668.822

259.421.971

285.090.793

Новембар

55.845.904

130.973.765

186.819.669

Децембар

37.244.867

217.953.854

255.198.721

УКУПНО

317.283.848

2.193.906.955

2.511.190.803

 

 

 

 

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте

                                  Деоница

 

 

 

Тип нафте

ДН-1

Бачко Ново Село - Нови Сад

ДН-2

Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

Нето количина

[кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

РЕБ

1.906.604.921

1.918.176.323

1.898.369.670

ЕС СИДЕР

332.100.608

332.098.113

295.537.285

Лаки бензин

 

 

1.592.903

Домаћа сирова нафта

 

 

315.690.945

УКУПНО

2.238.705.529

2.250.274.436

2.511.190.803

 

 

 

 

Транспортована количина увозне сирове нафте по купцима

МЕСЕЦ

НИС а.д.

[кг (и.а)]

Лукоил

[кг (и.а)]

Нафта а.д.

[кг (и.а)]

Петробарт

[кг (и.а)]

Теам Оил

[кг (и.а)]

ДН-1

ДН-2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

Јануар

108.397.932

108.397.932

 

 

5.489.010

 

Фебруар

249.085.913

214.580.172

9.975.969

10.383.930

4.989.091

9.975.943

Март

189.877.300

182.884.588

 

9.575.233

 

9.976.055

Април

141.679.233

141.679.233

9.991.255

11.587.020

 

4.989.913

Мај

178.451.165

178.451.165

 

17.370.675

 

9.976.189

Јун

152.322.769

152.322.769

 

5.975.587

 

9.433.446

Јул

184.260.130

171.320.359

 

13.464.681

 

4.528.869

Август

144.118.833

153.758.483

 

13.464.826

1.995.744

4.488.209

Септембар

96.080.435

96.223.311

 

13.461.882

 

4.988.702

Октобар

240.976.516

241.442.796

 

13.459.484

 

4.985.971

Новембар

117.515.638

118.499.385

 

13.458.127

 

 

Децембар

204.482.576

204.482.576

 

13.471.278

 

 

УКУПНО

2.007.248.440

1.964.042.769

19.967.224

135.672.723

12.473.845

63.343.297