2008

На основу енергетског биланса Републике Србије за 2008. годину, планирани физички обим транспорта сирове нафте на деоници ДН-1 је био  2.700.00 тона, а на деоници ДН-2  2.840.000 тона. Обрачун количина транспортоване сирове нафте врши се по деоницама Сотин-Нови Сад (ДН-1) и Нови Сад-Панчево (ДН-2).

ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТРАНСПОРТА 2008. (у тонама)

Врста нафте Планиране количинеОстварене количине Проценат остварења плана
  ДН-1 ДН-2 ДН-1 ДН-2 ДН-1 ДН-2
Увозна 2,700,000.00 2,540,000.00 2,605,958.00 2,605,958.00 96.52% 102.60%
Домаћа 0,00
300,000.00 0,00
309,958.00 0.00%
103.32%
 УКУПНО2,700,000.00
 2,840,000.00 2,605,958.002,915,916.00
 96.52%102.67%

 

 

 Динамика транспорта домаће и увозне нафте у 2008.години по месецима и по појединим врстама нафте приказана је у следећој табели (у тонама).

МесецВрста нафте
 ДомаћаУвозна нафта
  РЕБ
Ес Сидер
РЕБ (сибирска лака)
Јануар35,455.243165,333.7520.0000.000
Фебруар21,594.885115,444.9330.000119,425.674
Март23,924.362201,599.0970.00019,980.409
Април21,408.361174,834.4130.00021,779.880
Мај29,017.002191,772.5820.0000.000
Јун24,644.495225,331.1920.0000.000
Јул19,424.844174,244.56049,934.2000.000
Август32,490.624227,083.76633,683.3450.000
Септембар25,007.058136,305.77841,872.3950.000
Октобар24,668.985183,489.42941,785.8250.000
Новембар22,627.655147,683.03251,587.7040.000
Децембар29,694.203250,961.42831,825.0290.000
УКУПНО309,957.7172,194,083.962250,688.498161,185.963

 

Транспорт према пореклу
 
Преглед врста увозне сирове нафте у 2008. години

 

 

Наручилац транспорта за домаћу нафту је НИС а.д. Нови Сад. Транспорт се врши од места отпреме у резервоарима у терминалу Нови Сад , до места предаје, односно до мерне станице Панчево.


МЕСЕЦ 2006 2007 2008
  ДОМАЋА УВОЗНА ДОМАЋА УВОЗНА ДОМАЋА УВОЗНА
Јануар 33,706.00 178,820.00 37,105.00 303,730.00 35,455.24 165,334.00
Фебруар 18,036.00 207,050.00 18,996.00 144,585.00 21,594.89 234,871.00
Март 27,152.00 171,272.00 21,104.00 294,665.00 23,924.36 221,580.00
Април 36,693.00 210,790.00 19,582.00 215,940.00 21,408.36 196,614.00
Мај 44,552.00 235,161.00 32,624.00 133,346.00 29,017.00 191,773.00
Јун 22,825.00 197,479.00 14,642.00 194,994.00 24,644.50 225,331.00
Јул 25,267.00 196,673.00 31,055.00 222,561.00 19,424.84 224,179.00
Август 34,189.00 244,953.00 35,222.00 121,424.00 32,490.62 260,767.00
Септембар 18,397.00 148,079.00 26,074.00 226,025.00 25,007.06 178,178.00
Октобар 25,461.00 235,866.00 44,722.00 248,544.00 24,668.99 225,275.00
Новембар 31,564.00 260,016.00 16,645.00 233,303.00 22,627.66 199,271.00
Децембар 31,377.00 188,381.00 28,267.00 241,245.00 29,694.20 282,786.00
УКУПНО 349,219.00 2,474,540.00 326,038.00 2,580,362.00 309,957.72 2,605,959.00


 Приказ транспорта сирове нафте према пореклу и годинама

 

 

Наручилац транспортаКоличинаПроценат учешћа
ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ429,032.37014.71%
НАФТА А.Д.123,360.0904.23%
НИС А.Д. 2,294,191.73578.68%
ПЕТРОБАРТ5,486.0680.19%
ТИМ ОИЛ Д.О.О63,845.8592.19%
УКУПНО
2,915,916.122100.00%