Анализа физичког обима транспорта

Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте.Тражња сирове нафте условљена је највише тражњом деривата нафте и регулационим механизмима, који утврђују обавезу прераде сирове нафте у републици Србији у циљу коришћења домаћих прерађивачких капацитета и продаје тако произведених деривата на тржишту. Предузеће је једини транспортер сирове нафте нафтоводом у Републици Србији, а транспорт нафте нафтоводом је најјефтинији начин транспорта увозне сирове нафте, тако да се висина тражње за дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафтоводима.
 

 траса дн-1-дн-2